Wszystko co musisz wiedzieć o oświetleniu awaryjnym

Jak działa oświetlenie awaryjne?

Oświetlenie awaryjne stosuje się w czasie zaniku zasilania tzw. opraw oświetlenia podstawowego. Dlatego też oprawy oświetlenia awaryjnego zasilane są niezależnym źródłem prądu.  Dodatkowo muszą one spełniać wymagania opisane w normach PN-EN 1838 oraz PN-EN 50 172.

Oświetlenie awaryjne podzielić można na oświetlenie zapasowe i ewakuacyjne. Oświetlenie ewakuacyjne to nic innego, jak oświetlenie dróg ewakuacyjnych, strefy otwartej i strefy wysokiego ryzyka.

Gdzie znajduje zastosowanie oświetlenie awaryjne?

Na mocy obowiązującego obecnie prawa, oświetlenie awaryjne należy stosować w ściśle określonych przypadkach. Znaleźć je można m.in.

  •  na widowniach kin, teatrów, sal widowiskowych, salach konferencyjnych i sportowych, w audytoriach przeznaczonych dla ponad 200 osób, na wystawach muzealnych  oraz w pomieszczeniach o powierzchni minimum 1000 metrów kwadratowych, a także w garażach oświetlonych światłem sztucznym,
  • w budynkach tymczasowych, które są przeznaczone do gromadzenia ludzi,
  • na drogach ewakuacyjnych, które są oświetlone jedynie sztucznie, w szpitalach i placówkach opiekuńczych, a także w wysokich budynkach użyteczności publicznej i blokach mieszkalnych,
  • w tymczasowych budynkach namiotowych o charakterze widowiskowym,
  • w pomieszczeniach technicznych tłoczni gazu,
  • w pomieszczeniach z obudową pneumatyczną.

Jak działa oświetlenie awaryjne w praktyce?

Często oświetlenie awaryjne ma formę natynkowych lub podtynkowych, autonomicznych opraw ze zintegrowanym panelem ledowym. Mogą one pracować w trybie awaryjnym nawet kilka godzin. Znaleźć je można na drogach ewakuacyjnych, gdzie wykorzystywane są w trybie awaryjnym w przypadku zaniku napięcia sieci. Sprawdzają się również wszędzie tam, gdzie konieczny jest montaż oświetlenia awaryjnego. Bardzo popularne są modele o klasie szczelności IP65, które stosować można nawet w pomieszczeniach o podwyższonym stopniu wilgoci.

Z uwagi na obniżenie sprawności źródeł w czasie eksploatacji, zabrudzenia itd. eksperci zalecają, aby natężenie oświetlenia awaryjnego projektować na poziomie minimum 1,25 natężenia oświetlenia zalecanego w stosownych normach. Ponadto, do obliczenia natężenia oświetlenia awaryjnego powinno się przyjmować tylko bezpośrednie oświetlenie powierzchni. Znaczenia nie ma światło odbijające się od ścian, podłóg czy sufitów.

Na ogół przyjmuje się, że oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być umieszczone na wysokości minimum 2 metrów nad podłogą. Tylko wówczas zapewniają one odpowiednią widzialność w czasie ewakuacji.