Matura z języka polskiego. Jak się przygotować?

Egzamin maturalny nie jest taki straszny. Odpowiednie podręczniki do matury to marzenie wielu uczniów, nawet tych najlepiej przygotowanych. Szczególnie dziś, w czasach pandemii i kształcenia na odległość, jakość kształcenia może być pożądana. Nauczyciele często wkładają wiele wysiłku w przygotowanie uczniów do egzaminów, ale uczniowie muszą zrozumieć, że ostateczna odpowiedzialność spoczywa na nich i że powtarzanie 3-4 letniego materiału, zwłaszcza polskiego, jest bardzo wymagające. Pomocne mogą być wszystkie zbiory naukowe przygotowane do ram dojrzałości z wymienionymi tematami.

Język polski. Z czego się uczyć?

Dlaczego Stanisław Wokulski odebrał sobie życie? Jaka jest cena wolności według Adama Mickiewicza? Jaką rolę w życiu człowieka odgrywa tradycja według Pana Tadeusza? Wreszcie, jaką symbolikę można odnaleźć w książce Witolda Gombrowicza “Ferdydurke”? Odpowiedzi na te pytania są łatwe do znalezienia, jeśli uczniowie znają treść arkusza głównego wymaganego na egzaminie maturalnym. Nie jest tajemnicą, że zarówno uczniowie liceum muszą znać podstawowe motywy literackie, na których opiera się dłuższa wypowiedź pisemna. Wiadomo, że matura z polskiego (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-jezyk-polski-2021) to duże wyzwanie, zwłaszcza gdy umiejętność przekonywania do swojej tezy czy rozwiązywania hipotez opiera się na argumentach, które muszą być poparte odpowiednimi przykładami.

Co warto czytać przed maturą z języka polskiego?

Lektura recenzji pozwoli każdemu maturzyście utrwalić wiedzę zdobytą w ostatnich latach liceum. Artykulacja i logiczne rozumowanie przydają się nie tylko w naukach ścisłych, ale również w humanistycznych. Często zdarza się, że znajomość wymaganych lektur może okazać się niewystarczająca do zdania egzaminu. Sama fabuła, jak i poszczególne wątki, są jedynie podstawą do określenia głównych tematów utworu. Uczeń pracujący nad dużą powieścią z wieloma wątkami i odwołaniami do cech epoki powinien posiadać niezbędną wiedzę o literaturze – zarówno o treści utworu, jak i okolicznościach jego powstania. Uczeń korzystający z zestawu lektur do egzaminu maturalnego zrozumie, że ma do czynienia z określonym motywem literackim, który pojawia się kilkakrotnie w wielu utworach.

Dlaczego warto korzystać z arkuszy maturalnych?


Przykłady tematów można powtarzać w nieskończoność, co pozwala na szybkie i skuteczne usystematyzowanie ogromnej wiedzy literaturoznawczej towarzyszącej poszczególnym zagadnieniom. Edukacja nie musi być nudna, a z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Warto wtedy wykorzystać zbiory arkuszy maturalnych.

 

Continue Reading

Przygotowanie do pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego

Tematy literackie są ulubionym tematem egzaminów pisemnych i ustnych. Jednak sama ilość materiału ogólnokształcącego często wymaga zmian, przez co cały proces nauki wydaje się być zniechęcającym zadaniem. Wystarczy zakup sprawdzonego i profesjonalnie przygotowanego podręcznika, aby nie tylko przypomnieć sobie dawno zapomniane informacje, ale także zyskać nowe spojrzenie na niezliczoną ilość tematów literackich. Profesjonalnie opracowane motywy literackie “wysadzają w powietrze” maturę jako opracowanie zbiorowe. Zostały one opracowane przez najlepszych nauczycieli po to, by każdy licealista mógł korzystać z najważniejszych wiadomości, esejów i streszczeń z literatury polskiej.

Z czego przygotowywać się do matury z języka polskiego?

W wieczór poprzedzający egzamin pisemny wielu maturzystów nie może zmrużyć oka. Aby wyeliminować niepotrzebny i nadmierny stres, wystarczy sięgnąć po repetytoria i vademeca literackie w wydaniu zbiorczym, niekoniecznie w ostatniej chwili. Warto zatem przed maturą korzystać z materiałów pisemnych od początku roku akademickiego. Ważne jest stopniowe przyswajanie informacji w celu stopniowego zapamiętywania. Powinniśmy zaznaczać ważne i ciekawe fragmenty. W razie potrzeby, w każdej chwili możemy wrócić do tych miejsc. Warto zwiększyć swoją pewność siebie, zabierając książkę na egzaminy, w tym próbne egzaminy.

Jak dobrze zdać egzamin ustny?

Egzamin ustny może również zniszczyć wiele krwi i sprawić, że nasza wola życia osłabnie w zastraszającym tempie. Odpowiednie książki w formie quizów pozwalają nam nie tylko na szybką powtórkę przed egzaminem, ale także na zwiększenie pewności siebie. Książki z tej serii to radość korzystania z każdej chwili. Są bardzo poręczne, bez problemu mieszczą się w szkolnym plecaku czy tornistrze. Zamiast przeglądać dziesiątki różnych książek z różnych literatur, wystarczy nam jedno zbiorcze wydanie tematów, z podkreślonymi i pogrubionymi wszystkimi najważniejszymi punktami. Nasi rodzice nie czuli się komfortowo, używając tak skomplikowanych podręczników do nauki języka polskiego.

Jakie lektury warto powtarzać na koniec szkoły średniej?

W głównej mierze te, które mają najwięcej znaczenia Warto podkreślić, że matura z polskiego tego będzie od nas wymagać. Należą do nich “Dziady”, “Pan Tadeusz” i sienkiewiczowska trylogia. Warto też pamiętać o wszelkich utworach C. K. Norwida, Jana Krasickiego i utworach takich jak: “Makbet”, “Przedwiośnie” i “Król Edyp”.

 

Continue Reading

Zakres rozszerzony z języka polskiego, czyli jak dobrze zdać maturę?

Dwa poziomy w jednym podręczniku, to rzecz bardzo przydatna na maturze z języka polskiego. Choć na egzaminie z języka polskiego są dwa poziomy: podstawowy i zaawansowany, większość wydawnictw publikuje podręczniki do każdego z nich. Dzięki temu uczniowie, którzy nie chcą kontynuować nauki danego przedmiotu, ale są zainteresowani pogłębianiem swojej wiedzy w wolnym czasie poprzez samodzielne czytanie konkretnych treści, bez pomocy nauczyciela, mogą nauczyć się więcej.

Dlaczego warto przygotować się do matury z języka polskiego?

Język polski to przedmiot przeznaczony dla wszystkich uczniów. Jak sama nazwa wskazuje, praca z pierwszą częścią podręcznika przewidziana jest dla uczniów w miesiącach zimowych. Każda część takiego podręcznika obejmuje inny okres historyczny i inną epokę literacką, które matura z polskiego ze strony www.taniaksiazka.pl sprawdza dosyć szczegółowe. Podczas nauki języka polskiego do matury:

  • poznamy chronologię kultury, sztuki i literatury;
  • zrozumiemy związki przyczynowo-skutkowe;
  • dostrzeżemy liczne nawiązania, którymi często posługują się twórcy.

Repetytoria i vademeca do języka polskiego

Repetytoria i vademeca pod względem programowym klasy wyższe obejmują zasadniczo wszystkie ważne epoki literackie, a mianowicie w tym oświecenie i romantyzm. Porównując w podręczniku te epoki, możemy lepiej dostrzec różnice między nimi i zrozumieć, że kolejni twórcy często działali w opozycji i dążyli do wyodrębnienia się z kulturowej spuścizny przeszłości. Publikacje te zawierają wybór kluczowych tekstów z obu okresów, a także serię ćwiczeń i wyraźnie zaznaczone punkty orientacyjne. Autorzy podają również kontekst historyczny tych epok, aby uczniowie mogli zrozumieć realia, w jakich powstawały kluczowe dzieła. Po każdej lekcji znajduje się podsumowanie, a duża część materiału powtórzona jest po każdym rozdziale, co z pewnością ułatwia naukę. Podręcznik obejmuje wszelkie zagadnienia do matury.

Co musimy wiedzieć na maturę z języka polskiego?


Na pewno musimy zbudować spójną, dobrze przemyślaną wypowiedź argumentacyjną. Tak naprawdę na ustnym egzaminie z języka polskiego musimy wiedzieć to samo, co na pisemnym, aby uargumentować sformułowaną przez siebie tezę, musimy odnieść się do załączonego fragmentu tekstu. Na ustnej maturze z języka polskiego na poziomie ponadgimnazjalnym zdający losowo wybiera tekst związany z fragmentem tekstu literackiego, odmiennego tekstu kultury (malarstwo, rzeźba, architektura) lub tekst związany z popularnonaukową dziedziną języka.

 

Continue Reading