Zakres rozszerzony z języka polskiego, czyli jak dobrze zdać maturę?

Dwa poziomy w jednym podręczniku, to rzecz bardzo przydatna na maturze z języka polskiego. Choć na egzaminie z języka polskiego są dwa poziomy: podstawowy i zaawansowany, większość wydawnictw publikuje podręczniki do każdego z nich. Dzięki temu uczniowie, którzy nie chcą kontynuować nauki danego przedmiotu, ale są zainteresowani pogłębianiem swojej wiedzy w wolnym czasie poprzez samodzielne czytanie konkretnych treści, bez pomocy nauczyciela, mogą nauczyć się więcej.

Dlaczego warto przygotować się do matury z języka polskiego?

Język polski to przedmiot przeznaczony dla wszystkich uczniów. Jak sama nazwa wskazuje, praca z pierwszą częścią podręcznika przewidziana jest dla uczniów w miesiącach zimowych. Każda część takiego podręcznika obejmuje inny okres historyczny i inną epokę literacką, które matura z polskiego ze strony www.taniaksiazka.pl sprawdza dosyć szczegółowe. Podczas nauki języka polskiego do matury:

  • poznamy chronologię kultury, sztuki i literatury;
  • zrozumiemy związki przyczynowo-skutkowe;
  • dostrzeżemy liczne nawiązania, którymi często posługują się twórcy.

Repetytoria i vademeca do języka polskiego

Repetytoria i vademeca pod względem programowym klasy wyższe obejmują zasadniczo wszystkie ważne epoki literackie, a mianowicie w tym oświecenie i romantyzm. Porównując w podręczniku te epoki, możemy lepiej dostrzec różnice między nimi i zrozumieć, że kolejni twórcy często działali w opozycji i dążyli do wyodrębnienia się z kulturowej spuścizny przeszłości. Publikacje te zawierają wybór kluczowych tekstów z obu okresów, a także serię ćwiczeń i wyraźnie zaznaczone punkty orientacyjne. Autorzy podają również kontekst historyczny tych epok, aby uczniowie mogli zrozumieć realia, w jakich powstawały kluczowe dzieła. Po każdej lekcji znajduje się podsumowanie, a duża część materiału powtórzona jest po każdym rozdziale, co z pewnością ułatwia naukę. Podręcznik obejmuje wszelkie zagadnienia do matury.

Co musimy wiedzieć na maturę z języka polskiego?


Na pewno musimy zbudować spójną, dobrze przemyślaną wypowiedź argumentacyjną. Tak naprawdę na ustnym egzaminie z języka polskiego musimy wiedzieć to samo, co na pisemnym, aby uargumentować sformułowaną przez siebie tezę, musimy odnieść się do załączonego fragmentu tekstu. Na ustnej maturze z języka polskiego na poziomie ponadgimnazjalnym zdający losowo wybiera tekst związany z fragmentem tekstu literackiego, odmiennego tekstu kultury (malarstwo, rzeźba, architektura) lub tekst związany z popularnonaukową dziedziną języka.

 

Continue Reading