Matura z języka polskiego. Jak się przygotować?

Egzamin maturalny nie jest taki straszny. Odpowiednie podręczniki do matury to marzenie wielu uczniów, nawet tych najlepiej przygotowanych. Szczególnie dziś, w czasach pandemii i kształcenia na odległość, jakość kształcenia może być pożądana. Nauczyciele często wkładają wiele wysiłku w przygotowanie uczniów do egzaminów, ale uczniowie muszą zrozumieć, że ostateczna odpowiedzialność spoczywa na nich i że powtarzanie 3-4 letniego materiału, zwłaszcza polskiego, jest bardzo wymagające. Pomocne mogą być wszystkie zbiory naukowe przygotowane do ram dojrzałości z wymienionymi tematami.

Język polski. Z czego się uczyć?

Dlaczego Stanisław Wokulski odebrał sobie życie? Jaka jest cena wolności według Adama Mickiewicza? Jaką rolę w życiu człowieka odgrywa tradycja według Pana Tadeusza? Wreszcie, jaką symbolikę można odnaleźć w książce Witolda Gombrowicza “Ferdydurke”? Odpowiedzi na te pytania są łatwe do znalezienia, jeśli uczniowie znają treść arkusza głównego wymaganego na egzaminie maturalnym. Nie jest tajemnicą, że zarówno uczniowie liceum muszą znać podstawowe motywy literackie, na których opiera się dłuższa wypowiedź pisemna. Wiadomo, że matura z polskiego (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-jezyk-polski-2021) to duże wyzwanie, zwłaszcza gdy umiejętność przekonywania do swojej tezy czy rozwiązywania hipotez opiera się na argumentach, które muszą być poparte odpowiednimi przykładami.

Co warto czytać przed maturą z języka polskiego?

Lektura recenzji pozwoli każdemu maturzyście utrwalić wiedzę zdobytą w ostatnich latach liceum. Artykulacja i logiczne rozumowanie przydają się nie tylko w naukach ścisłych, ale również w humanistycznych. Często zdarza się, że znajomość wymaganych lektur może okazać się niewystarczająca do zdania egzaminu. Sama fabuła, jak i poszczególne wątki, są jedynie podstawą do określenia głównych tematów utworu. Uczeń pracujący nad dużą powieścią z wieloma wątkami i odwołaniami do cech epoki powinien posiadać niezbędną wiedzę o literaturze – zarówno o treści utworu, jak i okolicznościach jego powstania. Uczeń korzystający z zestawu lektur do egzaminu maturalnego zrozumie, że ma do czynienia z określonym motywem literackim, który pojawia się kilkakrotnie w wielu utworach.

Dlaczego warto korzystać z arkuszy maturalnych?


Przykłady tematów można powtarzać w nieskończoność, co pozwala na szybkie i skuteczne usystematyzowanie ogromnej wiedzy literaturoznawczej towarzyszącej poszczególnym zagadnieniom. Edukacja nie musi być nudna, a z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Warto wtedy wykorzystać zbiory arkuszy maturalnych.

 

Continue Reading