Gdzie stosujemy oświetlenie awaryjne?

Oświetlenie awaryjne, tak samo jak oświetlenie ewakuacyjne, to nic innego jak rodzaj oświetlenia, który działa niezależnie od podstawowych źródeł zasilania. Umożliwia bezpieczne przemieszczanie się w pomieszczeniach, w których doszło do awarii prądu, a także eliminuje wybuchy paniki w sytuacjach, w których wymagana jest niezwłoczna ewakuacja z budynku, który został objęty awarią.

Zgodnie z normą PN-EN 1838, mianem oświetlenia awaryjnego określane są oświetlenia ewakuacyjne oraz oświetlenia zapasowe. Ta sama norma precyzuje, że oświetlenie ewakuacyjne nie jest zamiennikiem oświetlenia rezerwowego, czyli takiego rodzaju oświetlenia, które umożliwia kontynuację pracy w danym miejscu. Oświetlenie awaryjne, czyli również oświetlenie ewakuacyjne, nie może być uznawane za substytut oświetlenia rezerwowego i z zamysłu powinno służyć wyłącznie jako ułatwienie, służące do szybkiego i bezpiecznego opuszczenia objętego awarią budynku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, montaż oświetlenia awaryjnego jest konieczny we wszystkich budynkach, w których nawet chwilowa awaria zasilania może być odpowiedzialna za narażenie życia czy zdrowia ludzi, istotne zagrożenie środowiska czy pokaźne straty materialne. W takich sytuacjach koniecznym jest zamontowanie minimum dwóch, niezależnych od siebie źródeł energii elektrycznej, a także instalacja w danym budynku oświetlenia zapasowego.

Zgodnie z normą PN-EN 1838 oświetlenie awaryjne jest tylko ogólnym określeniem kilku specyficznych rodzajów oświetlenia:

  • Oświetlenie ewakuacyjne – rodzaj oświetlenia, które odpowiedzialne jest za zapewnienie bezpiecznego opuszczenia obiektu, w którym wystąpiła nagła awaria i doszło do zaniku oświetlenia podstawowego. Oświetlenie takie ma na celu oświetlenie wszystkich dróg ewakuacyjnych, a także stref otwartych lub – ewentualnie – przed zarządzeniem ewakuacji zagwarantować zakończenie czynności w strefach wysokiego ryzyka, czyli miejsc o najwyższym potencjale wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.
  • Oświetlenie zapasowe – rodzaj oświetlenia, które – w przypadku awarii – jest odpowiedzialne za przejęcia zadań oświetlenia podstawowego. Oświetlenie zapasowe jest wykorzystywane w pomieszczeniach, w których niezbędne jest kontynuowanie czynności lub przynajmniej ich bezpiecznego zakończenia, pomimo braku oświetlenia podstawowego. Czas działania oświetlenia zapasowego musi być dostosowany do wykonywanych w nim czynności, oraz ich potencjalnej długości.

Sprawdź ofertę naszego partnera na https://terdeals.com/pl/sklep/189/dom-swiatla.