Jak często powinniśmy robić przegląd oświetlenia awaryjnego?

Oświetlenie awaryjne jest jedną z najważniejszych instalacji w budynku. To właśnie ono w dużej mierze odpowiada za bezpieczeństwo osób w nim przebywających. Dzieli się ono na zapasowe oraz ewakuacyjne. Oczywiście oświetlenie awaryjne musi przechodzić przez regularne kontrole. Jest to podstawą do tego, aby działało ono prawidłowo, a także było niezawodne.

Czym jest oświetlenie awaryjne?

Oświetlenie awaryjne zapewnia bezpieczeństwo w przypadku, gdy oświetlenie główne uległo awarii np. w przypadku pożaru. To oświetlenie zapasowe pełni rolę oświetlenia podstawowego. Jest ono niezbędne wszędzie tam, gdzie nie można przerwać realizowanej czynności np. podczas wykonywania operacji chirurgicznej. Oczywiście czas działania takiego oświetlenia musi być dostosowany do indywidualnych wymagań danego miejsca.

Oświetlenie ewakuacyjne kojarzy chyba każdy. To właśnie ono umożliwia opuszczenie budynku w sytuacji zagrażającej życiu. Jest ono wykorzystywane podczas zaniku oświetlenia podstawowego. Oświetlenie ewakuacyjne daje również możliwość zakończenia czynności w strefie wysokiego ryzyka.

Na uwagę zasługuje fakt, że oświetlenie awaryjne jest częścią instalacji przeciwpożarowej budynku. Z tego względu musi ono spełniać wszelkie rygorystyczne normy. Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej jedną godzinę od zaniku podstawowego oświetlenia. Nie bez znaczenia jest również natężenie światła, które regulowane jest przez przepisy prawa.

Gdzie wykorzystuje się oświetlenie awaryjne?

Oświetlenie awaryjne wykorzystywane jest w niemal wszystkich budynkach użyteczności publicznej. Jest ono obowiązkowe w takich pomieszczeniach i obiektach, jak m.in. sale kinowe, sale widowiskowe, sale konferencyjne, audytoria, sale wystawowe, budynki zamieszkania zbiorowego, budynki magazynowe, budynki produkcyjne, a także wiele więcej. Jest ono stosowane również na drogach ewakuacyjnych w takich miejscach, jak m.in. szpitale, ośrodki dla osób niepełnosprawnych, w wysokich budynkach zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej.

Przegląd oświetlenia awaryjnego

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa przegląd oświetlenia awaryjnego powinny być przeprowadzane minimum raz w roku (w terminach wskazanych przez producenta). Podczas takiego przeglądu przeprowadzane są wszelkie testy i badania, które maja na celu potwierdzenie prawidłowego działania całej instalacji. W razie konieczności wykonuje się również prace konserwujące niezbędne do tego, aby oświetlenie awaryjne działało bez zarzutu.